Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästersk Lund. OBS. Kontant/Swish

Spelare
Agusta Kristin Jonsdottir
Alexander Rosendahl
Alexandra Olsson
Alf Truedsson
Andreas Andersson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Ann-Margret Persson
Bibbi Waldermarsson
Bjarne Strand
Cathrine Mjöbo
Christoffer Nilsson
Conny Johnsson
Daniel Lyhagen
Eliaz Olsson
Emil Nilsson
Emma Persson
Gert Lundahl
Gunilla Oredsson
Göran Lengqvist
Göran Åkesson
Hanna Jönsson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Håkan Österling
Ina Norlin
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Joakim Allers
Johan Danielsson
Johan Friman
Jonas Ljungberg
Jonathan Winhagen
Lars Berghman
Lars-Conny Henningsson
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Magnus Persson
Malin Johnsson
Marcus Ahlm
Marcus Larsson
Margareta Borglin
Marie Johnsson
Marie-Louise Hägneryd
Martin Allers
Martin Järnland
Martina Jensen
Matz Hägg
Max Andersson
Michael Wennberg
Monica Klasson
Niclas Waldemarsson
Ola Brundin
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Pierre Lindbladh
Pontus Ek
Pontus Nilsson
Pontus Rosvall
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Sandra Möller
Stanislav Sebek
Stefan Winhagen
Tarras Jibert
Titti Olofsson
Tom Nyholm
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 75 SPELARE