Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Bjuv

Spelare
Alexander Rosendahl
Alexandra Olsson
Anders Andersson
Anders Carlsson
Anders Lundahl
Anders Åkesson
André Lindberg
Andreas Andersson
Ann-Margret Nilsson
Ann-Margret Persson
Anton Andersson
Benny Danielsson
Bernt Gabrielsson
Bibbi Waldermarsson
Bjarne Strand
Bo Månsson
Christian Olsson
Christoffer Nilsson
Claes Strand
Clea Persson
David Eriksson
Eliaz Olsson
Elin Gustavsson
Elvira Lindell
Emil Nilsson
Emma Halttunen
Emma Persson
Eva Hedin
Ewa Eliasson
Fredrik Persson
Fredrik Pihl
Gert Lundahl
Gitte Bergström
Gunilla Oredsson
Göran Lengqvist
Göran Åkesson
Hanna Jönsson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Håkan Österling
Ina Norlin
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Johan Danielsson
Johan Klyft
Johan Thörn
Johnny Svärdh
Jonas Olsson
Jonathan Winhagen
Josefine Linderoth
Jörgen Roos
Karl Wahlgren
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kristoffer Andersson
Lars Berghman
Lars Ohlsson
Lars-Conny Henningsson
Leif Jepsson
Leif Johansson
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Magnus Ahlberg
Magnus Persson
Marcus Ahlm
Marcus Larsson
Marcus Olsson
Marie Johnsson
Marie Pettersson
Marie-Louise Hägneryd
Martin Allers
Martina Jensen
Matilda Ahlberg
Mats Andersson
Mats Jacobsson
Mats Jönsson
Mattias Högberg
Mattias Möller
Max Andersson
Michael Sjöberg
Michael Wennberg
Monica Klasson
Niclas Waldemarsson
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Patrick Backe
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per-Ola Fredriksson
Peter Svensson
Petra Haraldsson
Pierre Lindbladh
Pontus Nilsson
Pontus Rosvall
Rasmus Edvall
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Runa Rasmussen
Sandra Möller
Sandra Svantesson
Sebastian Persson
Sigbritt Preütz
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Eliasson
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Sven-Bertil Johnsson
Thomas Karlsson
Titti Olofsson
Tom Nyholm
Tommy Andersen
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 124 SPELARE