Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Hörby

Spelare
Agusta Kristin Jonsdottir
Alex Gustafsson
Alexander Rosendahl
Alexandra Olsson
Anders Carlsson
Andreas Andersson
Anette Lindfors
Ann-Charlotte Ragnarsson
Ann-Margret Nilsson
Béla Huszar
Benny Danielsson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Cathrine Mjöbo
Christer Skartoft
Christoffer Nilsson
Claes Strand
Conny Johnsson
David Eriksson
Dennis Fyhr
Eliaz Olsson
Emil Nilsson
Enya Pålsson
Eva Hedin
Fredrik Persson
Fredrik Pihl
Gert Lundahl
Gitte Bergström
Gunilla Oredsson
Göran Lengqvist
Göran Åkesson
Göte Nilsson
Hanna Johnsson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Håkan Svensson
Ina Norlin
Irene Nyqvist
Isabella Birthe Andreasen
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Johan Danielsson
Johan Friman
Johan Klyft
Johnny Svärdh
Jonas Ljungberg
Jonathan Winhagen
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kevin Hansson
Kevin Lindbladh
Kristian Gustafsson
Kristoffer Andersson
Lars Berghman
Lars-Conny Henningsson
Leif Jepsson
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Lina Johnsson
Magnus Ahlberg
Magnus Persson
Malin Johnsson
Manne Steen
Marcus Ahlm
Marcus Larsson
Marie Johnsson
Marie Pettersson
Marie-Louise Hägneryd
Martin Allers
Martin Järnland
Mats Andersson
Mats Jönsson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Max Andersson
Michael Sjöberg
Mikael Blomqvist
Monica Klasson
Niclas Waldemarsson
Niklas Frennesson
Niklas Pålsson
Noel Strandman
Ola Brundin
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per-Ola Fredriksson
Peter Andersson
Pierre Lindbladh
Pontus Ek
Pontus Nilsson
Pontus Persic
Pontus Rosvall
Pär Levine
Raymond Oskarsson
Rickard Sjögren
Robert Kaneby
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Persson
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Ronja Jakobsson Edvall
Rose-Marie Winhagen
Rosemarie Andersson
Runa Rasmussen
Simon Mattsson
Simon Svärd
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Stina Landgren Bengtsson
Tarras Jibert
Theo Stéen
Thomas Andersson
Thomas Holm
Thomas Karlsson
Titti Olofsson
Tom Nyholm
Tommy Andersson
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 128 SPELARE