Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Höganäs

Spelare
Alexander Rosendahl
Alexandra Olsson
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Andreas Andersson
Andreas Svensson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Ann-Margret Persson
Arnar Jonsson
Benjamin Åkesson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Cathrine Mjöbo
Christoffer Nilsson
Claes Strand
Conny Johnsson
David Eriksson
Dennis Fyhr
Elvira Lindell
Emil Nilsson
Emma Persson
Ewa Eliasson
Fredrik Persson
Freja Bodenäs
Gert Lundahl
Gitte Bergström
Gudlaugur Valgeirsson
Gunilla Oredsson
Göran Lengqvist
Göran Åkesson
Hanna Johnsson
Hanna Jönsson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Ina Norlin
Irene Nyqvist
Isidor Torkar
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Johan Danielsson
Johnny Svärdh
Jonas Olsson
Jonathan Johansson
Jonathan Winhagen
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Lars Berghman
Lars-Conny Henningsson
Leif Svantesson
Leni Nilsson
Lennart Olsson
Lina Johnsson
Linus Persson
Magnus Ahlberg
Magnus Persson
Manne Steen
Marie Johnsson
Marie Pettersson
Martin Järnland
Martina Jensen
Mathias Perzon
Mats Andersson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Mattias Möller
Matz Hägg
Max Andersson
Michael Sjöberg
Mikael Björnberg
Mikael Blomqvist
Mikael Jönsson
Monica Klasson
Niclas Waldemarsson
Niklas Frennesson
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Montén
Per-Ola Fredriksson
Peter Andersson
Peter Storm
Petra Sjöberg
Pierre Lindbladh
Pontus Ek
Pontus Nilsson
Pontus Törnebohm
Pär Levine
Rasmus Paulsson
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Persson
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Rosemarie Andersson
Runa Rasmussen
Sigbritt Preütz
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Thomas Andersson
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Tina Montén
Tom Nyholm
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 118 SPELARE