Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Svalöv

Spelare
Agusta Kristin Jonsdottir
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Alexandra Olsson
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anders Kronstam
Anders Nilsson
Andreas Andersson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Ann-Margret Persson
Benny Danielsson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Björn Brinkwall
Cathrine Mjöbo
Christer Albihn
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Claes Strand
Conny Johnsson
Daniel Andersson
Daniel R Blixt
David Eriksson
Dennis Fyhr
Elin Gustavsson
Elin Johansson
Emma Persson
Filip Emanuel
Fredrik Persson
Fredrik Pihl
Frida Johansson
Gert Lundahl
Gunilla Oredsson
Göran Ekstrand
Göran Lengqvist
Hanna Johnsson
Hanna Jönsson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ina Norlin
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jeanette Åkesson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Joakim Mårtensson
Johan Danielsson
Johan Nilsson
Johan Åkesson
Johnny Svärdh
Jonathan Winhagen
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kjell Hörnstedt
Kristian Gustafsson
Kristoffer Andersson
Lars Berghman
Leif Svantesson
Lennart Carlsson
Lennart Olsson
Magnus Ahlberg
Magnus Persson
Malin Johnsson
Marcus Ahlm
Marcus Olsson
Maria Billgren
Marie Johnsson
Marie-Louise Hägneryd
Martin Allers
Martin Järnland
Mats Andersson
Mats Jacobsson
Matti Persson
Mattias Högberg
Matz Hägg
Max Andersson
Michael Sjöberg
Mikael Blomqvist
Mikael Jönsson
Mikael Kruse
Monica Klasson
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Persson
Oktawiusz Gustavsson
Ola Brundin
Ola Persson
Otto Tillaeus
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Patrik Åkesson
Paul Lindfors
Per Jönsson
Per Vernersson
Pierre Lindbladh
Pontus Nilsson
Pär Levine
Rebecca Lundahl
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Leufvenius
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Roger Karlsson
Rose-Marie Winhagen
Rosemarie Andersson
Runa Rasmussen
Simon Mattsson
Simon Svärd
Stanislav Sebek
Stefan Winhagen
Stina Landgren Bengtsson
Thomas Andersson
Titti Olofsson
Tobias Johnsson
Tom Nyholm
Tommy Andersson
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 127 SPELARE