Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Ängelholm

Spelare
Agusta Kristin Jonsdottir
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Alexandra Olsson
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anders Nilsson
Andreas Andersson
Andreas Hermodsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Ann-Margret Persson
Bengt Herrlin
Benny Danielsson
Bernt Gabrielsson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Björn Aarenstrup
Björn Brinkwall
Björn Ohrberg
Cathrine Mjöbo
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Claes Strand
Conny Johnsson
Daniel R Blixt
David Eriksson
Dennis Fyhr
Dennis Nilsson
Elin Johansson
Emil Nilsson
Emma Persson
Eva Andersson
Eva Hedin
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Fredrik Persson
Fredrik Pihl
Frida Johansson
Gert Lundahl
Gunilla Oredsson
Gunvor Landgren
Göran Ekstrand
Göran Lengqvist
Hanna Johnsson
Hanna Jönsson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ina Norlin
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan Simonsen
Jan-Åke Ottosson
Jason Jerfström
Jeanette Åkesson
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Joakim Mårtensson
Johan Klyft
Johan Nilsson
Johan Sörensen
John Mattsson
Johnny Svärdh
Jonathan Winhagen
Karin Stenström
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kjell Hörnstedt
Kristian Gustafsson
Kristoffer Andersson
Lars Berghman
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Magnus Ahlberg
Magnus Persson
Malin Johnsson
Manne Steen
Marcus Olsson
Maria Billgren
Marie Johnsson
Marie Pettersson
Marie-Louise Hägneryd
Martin Allers
Martin Järnland
Mats Andersson
Mats Olsson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Michael Sjöberg
Mikael Blomqvist
Mikael Jönsson
Mikael Kruse
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Morgan Assarsson
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Persson
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Otto Tillaeus
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Patrik Åkesson
Paul Hermodsson
Paul Karlsson
Paul Lindfors
Per Vernersson
Per-Ola Fredriksson
Peter Andersson
Peter Niclasen
Pierre Lindbladh
Pontus Nilsson
Pär Levine
Rebecca Lundahl
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Leufvenius
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Roger Karlsson
Rose-Marie Winhagen
Rosemarie Andersson
Runa Rasmussen
Sandra Andersson
Simon Mattsson
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Harder
Stefan Johansson
Stefan Nilsson
Stefan Winhagen
Stina Landgren Bengtsson
Tarras Jibert
Thomas Andersson
Thomas Karlsson
Thomas Strömberg Jönsson
Tim Karlsson
Titti Olofsson
Tobias Johnsson
Tom Nyholm
Tommy Andersson
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 150 SPELARE